Navigation Menu+

چگونه یک عکس را مانند یک کتاب بخوانیم

Posted on Jan 2, 2013 by in Blog | 0 comments

f43

شما چگونه یک عکس را میخوانید؟ وقتی یک عکاس با تجربه به عکسی که توسط شخص دیگری گرفته شده است نگاه میکند، شما فکر میکنید در ذهن او چه می گذرد؟ آیا میخواهید بدانید چگونه عکاسان ماهر این کار را انجام میدهند؟ آیا میخواهید یاد بگیرید چگونه یک عکس را بخوانید؟

 

چرا عکسها را بخوانیم

اگر شما شدیدا بخواهید دانشی را کسب کنید، باید به بیش از یک منبع رجوع کنید. هنرمندی که میخواهد رشد کند این کار را نه فقط با یادگیری مواد آموزشی بلکه همچنین با نگاه کردن به هنر خلق شده توسط دیگر هنرمندان انجام میدهد. یک نقاش فقط کتابها را نمیخواند و نقاشی کند، او همچنین زمان قابل توجهی را به مشاهده و درک نقاشیهای سایر نقاشان صرف میکند.

اگر آشپزی میکنید، وقتی میخواستید آن سوپ را تهیه کنید باید به چندین دستور غذایی نگاه کرده باشید و سپس احتمالا شما چندتای آنها را با هم تلفیق کرده یا دستور را مطابق سلیقه خودتان اجرا کرده اید. به طور مشابه، برای اینکه عکاس بهتری شوید، باید زمانی را به نگاه کردن به آنچه که سایر عکاسان انجام میدهند صرف کنید و درباره جنبه های مختلف عکاسی بیاموزید.

در یک وُرکشاپ عکاسی از غذاها، پنی دِلُس سانتُز گفته، “به عکسها طوری نگاه کنید انگار کار خودتان هستند”. هیچ راه بهتری برای انجام دادن این کار وجود ندارد، اگر میخواهید عکاس بهتری شوید، نیاز به مشاهده و خواندن عکسها دارید طوریکه انگار کار خودتان است.

اگر میخواهید عکاسیتان را تقویت کنید، باید فراتر از کتابها و درسها و مواد آماده بروید و باید شروع به بررسی آنچه که سایر عکاسان انجام میدهند بکنید. وقتی شروع به بررسی این عکاسان نمودید ، باید بدانید که در عکس به دنبال چه چیزی بگردید و چگونه عکس را بخوانید.

چگونه هر عکسی را مانند یک کتاب بخوانیم

 

اول، بفهمید چه چیزی عالی است

ابتدایی ترین چیز برای شروع خواندن یک عکس این است که ابتدا بفهمیم چگونه میتوانیم یک عکس خیره کننده از غذا بگیریم. اصول یک عکس عالی میگوید که چه چیزی عالی است. سپس میتوانید عناصر طراحی را بیاموزید و چیزهای بیشتری را یاد بگیرید. این به شما یک آموزه قوی در اصول را خواهد داد. وقتی آنرا به دست آوردید، وقت به حرکت درآمدن است. با این شروع کنید….

 

سوژه اصلی را تعیین کنید

سوژه اصلی – تنها چیزی که در کادر برجسته است. آن یک چیز چه چیزی ست؟ سوژه اصلی آن عکس چه چیزی است؟ میتوانید کشف کنید؟ فهمیدن سوژه اصلی در کادر به شما کمک خواهد کرد که جا پای عکاس بگذارید و چیزها شروع به واضحتر شدن میکنند.

 

محل دوربین را تعیین کنید

میتوانید تعیین کنید که دوربین کجا بوده؟ درباره صحنه فکر کنید. آن عکس غذایی که به آن نگاه کردید، چه چیزی از آن میتوانید بفهمید، دوربین کجا بوده است؟ این عکس در چه زاویه ای گرفته شده؟ آیا میتوانید تصویر سازی کنید که عکاس وقتی آن عکس گرفته می شده چگونه ایستاده بوده؟

 

منبع نور

در آن عکس که شما به آن نگاه میکردید، منبع نور کجا قرار گرفته؟ پشت دوربین؟ مقابل دوربین؟ راست یا چپ؟ فکر میکنید چندین نور وجود دارد؟ آیا میتوانید سایه ای ببینید؟ حالا میتوانید منبع نور را پیدا کنید؟

 

عناصر هنر

وقتی عکس را بررسی میکنید، ببینید چه عناصری به کار رفته اند و چگونه از آنها استفاده شده است. توجه کنید که چه طور آنها به کار رفته اند و سپس توجه کنید که این عناصر به چه اشکالِ دیگری میتوانند در یک عکس به کار برده شوند.

 

ترکیب بندی را مشاهده کنید

به دقت مشاهده و فکر کنید، که چه طور عکس ترکیب بندی شده است. چه چیزی تکیه گاه سوژه اصلی است. آیا چیزی وجود دارد که با سوژه اصلی برای جلب توجه رقابت کند؟ آیا بیشتر از یک سوژه اصلی وجود دارد، مخصوصا در عکاسی از غذا، باید تصمیم گرفته شود که چه چیزی باید نگه داشته شود و چه چیزی باید از صحنه خارج شود.

 

در داخل کادر

کادر کمی به ترکیب بندی وابسته است. اما، اگر بخواهیم به طور خاص صحبت کنیم، کادر اصولا قرار گرفتن سوژه ها در داخل فریم است. دوباره، همانطور که وقتی در قسمت ترکیب بندی بودیم، پرسیدیم، شما چه چیزی را عوض خواهید کرد که عکس را زیباتر کند.

 

غربالگری پس زمینه

به پس زمینه آن عکس نگاه کنید. آنرا بررسی کنید. آیا صاف است؟ یا بافتدار؟ چیزهای دیگر در پس زمینه را مشاهده کنید، مثل اینکه اگر پس زمینه چند سوژه داشت، چقدر واضح یا بلوری هستند؟ آیا پس زمینه سفید باعث شده که آن عکس بهتر به نظر بیاید؟ چند رنگ روشن در پس زمینه چه کاری انجام خواهند داد؟

پس نتیجه اینکه؛ لیست کوتاهی از چیزهایی که شما وقتی یک عکس را مطالعه میکنید باید از خوتان بپرسید یا درباره آنها فکر کنید. اگر شما قادر به مطالعه عکسها هستید و آنها را از صفحه اول تا صفحه آخر میخوانید، شما در مهارتهایتان رشد و بهبود یافته اید.

 

تمرینی برای شما

نوبت شماست. عکس زیر را بخوانید. نوت برداری کنید، ذهنی هم خوب است. به هر یک از جنبه هایی که در بالا درباره آنها صحبت کردیم توجه کنید. این یکی باید آسان باشد.

 f44

برگرفته از: Learn Food Photography

گردآوری و ترجمه: غزال مانی

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>