Navigation Menu+

ده نکتهٴ طراحی ظاهر غذا برای اینکه هر عکسی از غذا جذاب به نظر بیاید

Posted on Jan 10, 2013 by in Blog | 0 comments

f51

1. غذایتان را کامل نپزید. وقتی غذا میپزد رطوبت را از دست میدهد و وقتی سرد میشود جمع میشود. غذا را فقط به اندازه ای بپزید که دیگر به نظر خام نیاید. شما همیشه میتوانید مکانهای بسیار روشن را رنگ آمیزی کنید یا از حرارت دادن با یک تورچ آشپزخانه ای یا تفنگ حرارتی استفاده کنید.

2. اگر می توانید، از چیزی که میخواهید عکس بگیرید دوتا بخرید، یعنی، دوعدد مرغ، دو عدد پای.

3. مطمئن شوید که کاملا آماده هستید. محصول را به دقت بررسی کنید و از شر هر چیز پلاسیده و خراب، کهنه یا بد قیافه خلاص شوید.

4. وقتی بشقاب را طراحی میکنید، رنگ (متضاد یا مکمل)، بافت، و تعادل را در نظر بگیرید.

5. پستی و بلندی و حرکت ایجاد کنید. برای ایجاد مفهوم، اجزاء صحنه را از پس زمینه بلند کنید. یک پایه مخفی زیر غذا درست کنید تا با استفاده از کره، حوله های کاغذی مرطوب، فومهای آرایشی، یا حتی سیب زمینی های له شده آنرا در سر جای خود نگه دارید.

6. برای استفاده از تزئینات برنامه ریزی کنید. گیاهان مناسب، لیموی زرد یا سبز، یا اگر نیاز شد مواد اولیه بیشتر برای استفاده را داشته باشید.

f51

7. بدانید که عکسهای غذای سرد بهتر از غذای داغ هستند. میتوانید آنرا سرد کنید. غذای به دمای محیط رسیده با اضافه کردن رطوبت و جلا بوسیله اسپری کردن با روغن جدا کننده غذا، یا با برس زدن روغن میتواند طوری دستکاری شود که به نظر داغ بیاید. برای پررنگ شدن غذایتان را با روغن جدا کننده یا آب اسپری کنید یا با کمی شربت کارو (نام نوعی شربت ذرت) برس بزنید.

8. از هر نوری که وجود دارد استفاده کنید. اگر لازم شد، از یک سینی براق، یک تخته گوشت سفید، یا یک آئینه دستی به عنوان بازتاب کننده برای اضافه کردن نور استفاده کنید.

9. عکسهایی از غذا که مورد علاقه اتان است را بررسی کنید. آنها عموما چه چیزی دارند؟

10. کمترین بیشترین است. درک کنید که چگونه چشمِ دوربین با چشمان شما تفاوت دارد. شما لازم ندارید که قارچهای ورقه ورقه شده در هر اینچ مربع از غذایتان وجود داشته باشند که بفهمید غذا حاوی قارچهای ورقه ورقه شده است؛ یک یا دو ورق قارچ بدون اینکه تصویر را آشفته کند شما را متوجه خواهد نمود.

برگرفته از  Learn Food Photography

گردآوری و ترجمه: غزال مانی

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>